Kontakt 

Zarząd Stowarzyszenia "Nasze Talki"
Grażyna Felińska Harenza - Prezeska
Jolanta Rejs - skarbnik
Bartłomiej Rutkowski - sekretarz 

e-ma i naszetalki@poczta.onet.pl

Adres: 
Talki 51
11-510
 Wydminy
nr konta: 43 2030 0045 1110 0000 0395 4700